Zaradi prestavitve postaje, bo prišlo v obdobju 4.12 - 8.12.23, do krajše prekinitve meritev.
V zavihku Vprašanja so objavljena mesečna poročila za pretekle mesece.
Smer vetra v stopinjah:

0° oz. 360° - severni veter,
90° - vzhodni veter,
180° - južni veter,
270° - zahodni veter.
Hitrost vetra v m/s.
Pri sobni temperaturi hitro hlapljiva brezbarvna tekočina.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
5 μg/m3 (letno povprečje)
Hitro hlapljiva, vnetljiva, brezbarvna tekočina z aromatičnim vonjem po benzenu.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena mejna vrednost s strani svetovne zdravstvene orgranizacije.
600 μg/m3
Brezbarvna, hitro hlapljiva tekočina z vonjem po bencinu.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena vrednost s strani Svetovne zdravstvene organizacije.
2 mg/m3
Meta in Para ksilen, brezbarvna hlapljiva tekočina.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena vrednost s strani Svetovne zdravstvene organizacije.
340 μg/m3
O ksilen, brezbarvna hlapljiva tekočina.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena vrednost s strani Svetovne zdravstvene organizacije.
340 μg/m3