Nekateri ogljikovodiki, ali kombinacija le teh, lahko povzročajo moteče neprijetne vonjave. Intenziteta neprijetnh vonjav je odvisna od količine emisije neprijetnih vonjav in meteoroloških razmer. Intenzivnejše neprijetne vonjave zaznamo predvsem pri povečani emisiji vonjav ali pa pri običajnih emisijah, vendar pri slabih razredčevalnih sposobnostih atmosfere. Nepijeten vonj zaznamo, ko količina vonjav v zraku doseže prag vonjanja. Neprijetne vonjave na ta način zaznamo, vendar niso nujno zdravju škodljive.

Na področju vonjav v Sloveniji zakonodaja trenutno še ni urejena, zato se pri obravnavanju neprijetnih vonjav sklicujemo na priporočene vrednosti s strani Svetovne zdravstvene organizacije.