Grafični prikaz povprečnih enournih vrednosti smeri vetra v izbranem časovnem intervalu. Stopinje predstavljajo smer iz katere piha veter: 90° - vzhod, 180° - jug, 270° - zahod, 360° - sever.
Označite območje grafa za podrobnejši pregled. Z dvoklikom se vrnete v prvotno stanje.