Grafični prikaz povprečnih enournih vrednosti koncentracij O ksilena v izbranem časovnem intervalu.
Označite območje grafa za podrobnejši pregled. Z dvoklikom se vrnete v prvotno stanje.