V Sloveniji, predvsem v Ljubljanski kotlini, zaradi specifičnih geografskih značilnosti prevladujejo šibki vetrovi, ki lahko v okolici večjih emisijskih virov raznih industrijskih obratov povzročajo že pri majhnih emisijah visoke koncentracije zdravju ljudi in okolju nevarnih in neprijetnih onesnaževal.

Zaradi naštetega se je Občina Medvode odločila kontinuirano spremljati kakovost zunanjega zraka. Namen izvajanih imisijskih in meteorološki meritev z mobilno okoljsko postajo je zagotavljanje in preverjanje kakovosti zunanjega zraka ter ugotavljanju potencialnega povzročitelja morebitnih povišanih koncentracij ciljnih plinov.

Trenutno se mobilna okoljska merilna postaja nahaja na zelenici nad nogometnim igriščem.

 

Slika: Okoljska merilna postaja v Občini Medvode.