Grafični prikaz povprečnih enournih vrednosti koncentracij etil benzena v izbranem časovnem intervalu.
Označite območje grafa za podrobnejši pregled. Z dvoklikom se vrnete v prvotno stanje.