Glede na občutljivo sožitje prebivalcev občine Medvode z industrijo, ki je v veliki meri odvisna od kemijske tehnologije, je primerno nadaljevati z meritvami tudi v prihodnje. Vsebnost potencialno škodljivih snovi v zraku namreč stalno varira v odvisnoti od industrijskih izpustov, prometa in meteoroloških dejavnikov. Zaradi tega je obravnavanje kakovosti zunanjega zraka potrebno, in dolgoročno predstavlja eno od prednostnih nalog Občine Medvode.

S ciljem zagotavljanja kakovosti zunanjega zraka je zaželeno vzpostavljanje in ohranjevanja pozitivnega sodelovanja med občino Medvode in območnimi industrijskimi podjetji. V tej smeri je potrebno pospešiti aktivno vključevanje industrijskih družb in obrtnikov, ki lahko veliko pripomorejo pri ugotavljanju vplivov stranskih produktov tehnoloških procesov na zrak, ki ga dihamo. Vzajemno sodelovanje zgoraj navedenih, bi doprineslo k večji osveščenosti o problemih vezanih na zrak in reševanju le teh. Slednje bi, brez dvoma, pri prebivalcih občine Medvode pripomoglo k povečanju občutka varnosti.

 

Rezultati kontinuiranih meritev bodo lažje izpostavili vprašanja, katerim neznankam, vezanim na zrak, se bo potrebno posvetiti v prihodnje. Podali pa bodo tudi odgovor o morebitnih izboljšavah in nadgraditvah spektra merilnih naprav obstoječe okoljske merilne postaje .